Mitsubishi 3000GT & Dodge Stealth Forum banner
21 - 26 of 26 Posts

· Headmaster
Joined
·
630 Posts
Discussion Starter · #21 ·
Nou jongens de auto is inmiddels verkocht!!
Degene die hem heeft gekocht mag het zelf bekend maken als hij dat wil, dat is niet aan mij.

De rest van de onderdelen liggen er nog wel,,, AEM, Cianci fenders,, Velgen, etc, etc, Dus grijp je kans want zonder 3000gt heb ik er niet zoveel meer aan :(
Op alles behalve de velgen,,, gratis verzenden!!
 

· ?Mark
Joined
·
24,649 Posts
that would be me hehe! its good to have a daily driver in the netherlands, beats having to rent a car every time.
 

· ?Mark
Joined
·
24,649 Posts
Nog een weekje woohoooo!
 

· ?Mark
Joined
·
24,649 Posts
Nog twee dagen!!!!!!!!!
 

· ?Mark
Joined
·
24,649 Posts
nog een paar uurtjes, maar ik zie op de telegraaf dat het heel mistig is, Dennis rij zeer voorzichtig.
 

· ?Mark
Joined
·
24,649 Posts
Het is officieel, de auto is nu in mn Families bezit. Bedankt voor alles Dennis. Ik zal not wel eens een paar vraagjes hebben af en toe.
 
21 - 26 of 26 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top