Mitsubishi 3000GT & Dodge Stealth Forum banner
1 - 2 of 25 Posts

· Train hard,fight easy
Joined
·
198 Posts
4 uur rijden is idd niets in de VS.

Ik verbaasde me er in 2001 toen ik in NY was al dat men het geen probleem vond om 3 uur naar hun werk te rijden.....

Ik zat al moelijk te doen met een uur reistijd.... Verwend he.....die hollanders

Ik ga ook kijken of ik bij de meet kan zijn, heb nog wat andere afspraken die dag. Wellicht kan ik ook nog wat andere 3000 rijders benaderen via mijn netwerk.
 
1 - 2 of 25 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top