Mitsubishi 3000GT & Dodge Stealth Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

· ?Mark
Joined
·
24,639 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Heeft iemand mischien een reserve wiel met band voor 17" en een carboard cover for it, en een stock oem radio voor een 1993 TT?

sorry voor mn dunglish lol, laat het me weten
 

· ?Mark
Joined
·
24,639 Posts
Discussion Starter · #3 ·
ja precies
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top