Mitsubishi 3000GT & Dodge Stealth Forum banner

gagrages in de buurt van Nijmegen die verstand hebben van 3000gt's??

1304 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  ebom
Hallo Mensen,

Weten jullie misschien nog adressen van garages/bedrijven die verstand hebben 3000gt's en die in de buurt van nijmegen liggen.

Momenteel ben ik bezig met het in goedestaat brengen van mijn bolide.
Op dit moment heb ik iemand gevonden in Beverwijk en dat is een flink eind uit de buurt van nijmegen.
Het zou erg prettig zijn als er ook een bedrijf is dat iets meer in de buurt is dat mij kan helpen met mijn VR4.

Alvast bedankt.

Groeten,

Kevin
1 - 2 of 2 Posts
Hi,

Een beetje aan de late kant maar ik ben nogal benieuwd of je uiteindelijk een bedrijf of monteur gevonden hebt. Ik heb tot nu toe geen echte 3000GT specialist kunnen vinden.
Er al toch wel iemand zijn die destijds door Mitsubishi is opgeleid of getraind?

MvG Ed
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top